Jak poprawić bezpieczeństwo w zakładzie pracy?

Bezpieczeństwo pracy powinno być priorytetem każdej, nawet najmniejszej firmy. Działania zmierzające do poprawy warunków dla członków załogi leżą w gestii właścicieli i menadżerów. W większych przedsiębiorstwach tworzy się nawet odrębne stanowisko dla specjalisty od BHP. W tych mniejszych można oddelegować na tematyczne szkolenie jednego z pracowników.

Wdrażanie norm i zaleceń

Na poziomie krajowym i międzynarodowym ustalane są zasady bezpiecznego organizowania oraz wykonywania pracy. Te najważniejsze znajdują się w unijnym programie ohsas 18001. W Polsce działają podmioty wyspecjalizowane w doradztwie i szkoleniach dotyczących jego wdrażania. Uzyskując specjalny certyfikat, firma pokazuje troskę o swoich pracowników.

Korzystanie z zawartych w programie wskazówek o tyle upraszcza pracę, że nie trzeba działać metodą prób i błędów. Po prostu dopasowuje się wytyczne do charakteru prowadzonej działalność. Taką adaptację ułatwia wsparcie zewnętrznego wykonawcy, zajmującego się na co dzień kwestią BHP.

Zatrudnieni doradcy pomogą także w wypracowaniu standardów, dzięki którym produkty otrzymają oznaczenie ce. Przyznawane jest ono wyłącznie atestowanym, sprawdzonym wyrobom. Ubieganie się o ten symbol na opakowaniu oznacza systematyczne podnoszenie standardów produkcji. Co za tym idzie, wzrasta bezpieczeństwo na kolejnych etapach produkcji. Firma korzysta dzięki temu w oczach konsumentów i podwładnych.

Zostaw komentarz

osiem + 14 =