Gdzie wykorzystywane są modele kompetencyjne?

Model kompetencyjny to zbiór umiejętności i cech, które są ważne z punktu widzenia organizacji lub firmy. W związku z tym, może być on różny w zależności od kierunku działania i branży konkretnej jednostki. Choć kwalifikacje kluczowe mogą być inne, zasada ich działania jest wspólna, niezależnie od organizacji. Wyróżnia się listę cech ogólnych, które charakteryzują daną firmę i stanowią zestaw kryteriów pracownika pożądanego. Funkcjonują także opisy kompetencyjne dotyczące konkretnych stanowisk. W ich ramach wyróżnia się najważniejsze umiejętności, które opisują obowiązki dotyczące danej specjalizacji. Ich charakterystyka będzie zbliżona, choć dotyczyć będzie odrębnych jednostek organizacyjnych. Więcej o tym zagadnieniu można dowiedzieć się pod poniższym linkiem: https://anacco.pl/system-ocen-pracowniczych-budowa-feedback-360/.

Rozwój i motywacja

Omawiane modele wykorzystywane są przede wszystkim w zarządzaniu rozwojem pracowników. Ze względu na różne cele, potrzeby i obszar działania firm, poszczególne kompetencje mogą się różnić. Wyznaczenie ich, a następnie poszukiwanie u podwładnych jest jednak wyznacznikiem sukcesu i sposobem na realizację KPI. Modele kompetencyjne znajdują zatem zastosowanie w obszarze rekrutacji i selekcji, planowania rozwoju pracowników i szkoleń, w ocenach okresowych i rocznych, opracowywaniu profili wymagań na stanowiskach pracy, czy rozmowach rozwojowych. W każdym przypadku mają wpływ na zatrudnionego, jak i ogólne struktury firmy, a tym samym jej wydajność.

Zostaw komentarz

9 + 11 =