Na czym polega badanie kruszyw i dlaczego się je wykonuje?

Badanie kruszyw znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie. Dzielimy je na badania bieżące, okresowe oraz typu. W jakim celu są wykonywane? Przede wszystkim są to badania kruszyw do mieszanek bitumicznych i utrwaleń na powierzchniach (np. dróg, lotnisk), betonu, materiałów niezwiązanych i związanych hydraulicznie, które mają zastosowanie w budownictwie, zaprawy oraz stabilizowanych mechanicznie do podbudów. Aby przeprowadzić tego rodzaju analizę niezbędny jest profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra. Taką ofertę przedstawia m.in. laboratorium znajdujące się na witrynie internetowej https://foreq.pl/laboratorium-drogowe/badania-kruszyw/

Jakie istnieją rodzaje badań kruszywa?

Analiza pozwala określić uziarnienia kruszywa na podstawie rozdzielenia materiału na frakcje, które zawierają ziarna o zróżnicowanej wielkości. Ich podział następuje z użyciem specjalnego zestawu sit. Przeprowadza się także analizę zawartości pyłów, określenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu, oznaczenie gęstości objętościowej ziaren oraz ich nasiąkliwości,  gęstości nasypowej w stanie luźnym oraz utrzęsionym. Ponadto weryfikację właściwości chemicznych kruszyw, obecności cząstek drobnych/badanie poziomu piaskowego, określenie odporności na rozdrabnianie, jak i odporność mechaniczną materiału na uderzenia czy mrozoodporność. W laboratorium można także sprawdzić reaktywność alkaliczną. W tym celu należy gotować kruszywo w roztworze NaOH w temperaturze 90°C przez co najmniej 1 godzinę, a później określić masę ubytków.

Zostaw komentarz

dwadzieścia − dziesięć =