Czym zajmuje się wolontariusz hospicjum?

W naszym kraju nie brakuje osób udzielających się w wolnym czasie jako wolontariusze w placówkach opiekuńczych typu hospicjum. Jest to całkowicie bezinteresowne działanie na rzecz innych ludzi, które w znacznym stopniu wykracza poza zwykłe więzi rodzinne czy koleżeńskie. Oczywiście należy mieć na uwadze, że nie każdy ma do tego odpowiednie predyspozycje. Jeśli chcemy zostać wolontariuszami w hospicjum, możemy w tym celu skontaktować się fundacją ogólnopolską: https://fho.org.pl/.

Empatia to wymóg podstawowy

Wolontariuszem może z powodzeniem zostać każda osoba, która posiada trochę wolnego czasu, czuje ogromną potrzebę pomagania cierpiącym ludziom, a także chce skutecznie rozwinąć swoje kompetencje społeczne. Kluczowe znaczenie ma tutaj cierpliwość, wysoka odporność na stres i wykazywanie dużej dozy empatii w stosunku do chorych. Najbardziej popularną formą jest wolontariat opiekuńczy, polegający przede wszystkim na czynnej pomocy w trakcie wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych oraz spożywania posiłków. Inne obowiązki to nieustanna rozmowa z chorymi i podtrzymywanie ich na duchu, czytanie im książek i gazet, wykonywanie drobnych czynności porządkowych, a także pchanie wózka podczas spaceru. 

Dużą popularnością cieszy się ponadto wolontariat akcyjny. W tym przypadku wymagana jest głównie pomoc w pracach typowo biurowych i realizacji konkretnych projektów o charakterze charytatywnym. Jest to znakomite rozwiązanie dla osób, które np. z powodu podeszłego wieku lub nadmiernej wrażliwości nie są w stanie służyć pacjentom bezpośrednio. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o wolontariacie kompetencyjnym – dotyczy on wyłącznie specjalistów pragnących zaangażować się w działania wybranej placówki (lekarze, pielęgniarki, hydraulicy, ogrodnicy itp.).

Zostaw komentarz

dziewięć − 6 =