Czerwone światło na bakburcie – o sygnalizacji świetlnej, kolorach świateł i komunikacji morskiej

Posługiwanie się sygnalizacją świetlną jest jedną z podstawowych umiejętności każdego żeglarza. Wszelkie niedostatki wiedzy w tym zakresie mogą być bowiem bardzo niebezpieczne, a wręcz tragiczne w skutkach. Co zatem każdy żeglarz wiedzieć powinien o sygnalizacji świetlnej na wodzie? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w dalszej części artykułu.

Międzynarodowe kody sygnałowe

Każda jednostka pływająca musi być wyposażona w komplet świateł – najczęściej wykorzystywanego są do tego specjalne lampy lub szperacze. Jest to szczególnie ważne podczas żeglugi nocnej, kiedy widoczność (nie tylko na akwenach wodnych) jest znacznie ograniczona. Tak więc na statku muszą być umieszczone białe światła masztowe, zielone prawoburtowe, czerwone lewoburtowe, białe rufowe oraz białe masztowe. Określone przepisami międzynarodowymi pozwalają na sprawną identyfikację zbliżającej się jednostki, jak i przekazywanie pewnych sygnałów (na przykład statek na kotwicy o długości powyżej 50 metrów).

Dobre oświetlenie jednostki pływającej to nie wszystko. Równie ważna jest również jej pełna sprawność techniczna i mechaniczna jeszcze przed wypłynięciem z portu. Z tematem tym nierozerwalnie łączy się konieczność dokonywania regularnych serwisów jednostki oraz wymiany płynów eksploatacyjnych.

W ramach tych ostatnich działań szczególnie istotna wydaje się wymiana olejów przekładniowych, których ofertę można przeanalizować na przykład na stronie internetowej https://www.szopeneria.pl/pl/c/Oleje-przekladniowe/830.

Zostaw komentarz

dwadzieścia − osiemnaście =