Nauka poprzez eksperymenty

Jedną z najważniejszych metod stosowanych w nauce jest samodzielnie przeprowadzanie eksperymentów. Dotyczy to w szczególności matematyki, biologii, fizyki i chemii, czyli przedmiotów ścisłych. Wspomniana technika wymaga od ucznia dużej pomysłowości i zaangażowania, ale przynosi wymierne efekty w postaci szybszego zdobywania wiedzy. Oczywiście niezbędne są w tym przypadku odpowiednie pomoce dydaktyczne, w rodzaju specjalnych zestawów do eksperymentów dla dzieci, urządzeń pomiarowych, mikroskopów czy też różnorodnych modeli.

Indywidualne doświadczenie wspomaga przyswajanie wiedzy  

Eksperymenty w warunkach szkolnych mogą być wykonywane zarówno pod okiem nauczyciela (z jego udziałem), jak i w pełni samodzielnie. Ich największą zaletą jest to, że uwalniają u uczniów potencjał i wymagają od nich sporo wysiłku, a przez to stymulują i wielostronnie aktywizują. Poza tym skutecznie uczą współdziałania w grupie i porozumiewania się. Każdy eksperyment edukacyjny wymaga od uczestników podjęcia kilku działań, do których zaliczamy:

-dostrzeżenie, dokładne przemyślenie oraz sformułowanie konkretnego problemu

-ustalenie i zaprojektowanie techniki danego doświadczenia

-stworzenie precyzyjnych procedur 

-zarejestrowanie wyników oraz przebiegu eksperymentu

-zweryfikowanie uzyskanych wyników, np. poprzez ich porównanie z wynikami pozostałych uczestników

-dokonanie końcowej oceny efektów własnej pracy

W trakcie przeprowadzanych eksperymentów szkolnych wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii, przyrody, geografii czy fizyki. Są to m.in. przyrządy optyczne, zestawy brył, elektroskopy, amperomierze, lupy czy zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej.

 

Zostaw komentarz

pięć + 6 =