Od czego zależy wysokość odszkodowania po wypadku drogowym?

Wypadek drogowy jest zdarzeniem, podczas którego przynajmniej jeden z jego uczestników doznał uszkodzenia ciała. Do wypłaty ubezpieczenia za poniesione szkody niezbędna jest właściwie sporządzona dokumentacja, która ustali zakres szkody oraz jej wielkość oraz wartość.

Zgłaszanie szkody zależne jest przede wszystkim od tego, kto jest sprawcą wypadku oraz zakresu posiadanego ubezpieczenia. Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie, które zostanie wypłacone z OC sprawcy, trzeba ten fakt zgłosić do jego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy to my jesteśmy winowajcami i posiadamy AC, musimy poinformować o zaistniałej szkodzie oraz złożyć wniosek o likwidację szkody. Trzeba jednak pamiętać, aby dotrzymać zawartych w umowie terminów zgłoszenia wypadku, ponieważ ich przekroczenie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Wysokość wypłaconego świadczenia odbywa się na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu. W tym celu ubezpieczyciel wysyła jednego ze swoich likwidatorów, który oceni rozmiary szkody. W sporządzonym przez niego protokole zapisuje wszystkie informacje dotyczące tego, które dokładnie elementy pojazdu zostały uszkodzone oraz w jakim stopniu. Wysokość ubezpieczenia zależy także od tego, z jakiego rodzaju ubezpieczenia będzie ono pokryte. W przypadku OC jego wypłata opiera się na obowiązujących przepisach prawa. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty związane nie tylko z naprawą pojazdu, ale także jego holowania, wypłaty zadośćuczynienia, renty itd., czyli sfinansuje poniesione szkody osobiste.

W przypadku ubezpieczenia AC ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko szkody powstałe w wyniku wypadku oraz holowania. Każdą tego rodzaju umowę można dodatkowo poszerzyć o inne pakiety obejmujące np. możliwość korzystania z samochodu zastępczego. W przypadku trudności w odzyskaniu należności za poniesione straty warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego rzeczoznawcy, którego można znaleźć na stronie https://euroexpert.szczecin.pl.

Zostaw komentarz

20 + 18 =