Na jakie kompetencje zwrócić uwagę podczas wyboru niani?

Rodzice zawsze podchodzą z wielką rozwagą do wyboru osoby, która będzie pełniła pieczę nad dzieckiem podczas ich nieobecności w domu. Funkcja ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, więc niania musi spełniać określone warunki odnośnie jej przygotowania, doświadczenia i cech osobowych. Bierze się też pod uwagę przewidywany zakres czynności uzależniony od wieku dziecka.

Praktyczne rozwiązanie

Przed dokonaniem wyboru czeka rodziców wiele spotkań z kandydatkami. Nie wszyscy wiedzą jak poprowadzić rozmowę, o co zapytać i jak interpretować wypowiedzi w kontekście oczekiwanych warunków zatrudnienia. Można jednak powierzyć to zadanie sprawdzonej agencji https://mynanny.pl/, która zajmuje się pośrednictwem pomiędzy pracodawcami i opiekunkami poszukującymi pracy.

Po stronie agencji będzie leżało przeprowadzenie wstępnej weryfikacji na podstawie rozmów i okazanych referencji. Jest to poprzedzone rozeznaniem potrzeb i preferencji przedstawionych przez rodziców w odpowiednim kwestionariuszu.

Jakie powinny być kluczowe kompetencje niani?

Najlepsze zestawienie to połączenie wykształcenia pedagogicznego i co najmniej kilkuletniej praktyki zawodowej. W przypadku najmłodszych dzieci, można oczekiwać od niani przeszkolenia w zakresie opieki, znajomości przepisów bezpieczeństwa i zasad higieny żywienia.

Nianię podejmującą się opieki nad starszymi dziećmi powinna cechować łatwość nawiązywania kontaktu, empatia i kreatywność w organizowaniu atrakcyjnych i rozwijających zajęć. Innym aspektem jest stała dyspozycyjność w określonych godzinach, punktualność i odpowiedzialne podejście niani do swoich obowiązków.

Zostaw komentarz

13 + dwa =