Co zrobić, gdy wybuchnie pożar – jak się zachować?

Pożar jest jedną z tych sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji w celu ratowania życia i zdrowia. Może powstać celowo na skutek podpalenia lub samoistnie z niewiadomej czasem przyczyny. Niemniej jednak stanowi on sytuację bardzo niebezpieczną, powodującą często stres i panikę. Tymczasem to właśnie te czynniki mogą przyczynić się do jeszcze większych zniszczeń i uniemożliwić zapewnienie bezpieczeństwa uczestników tego zdarzenia. Jak zatem należy zachować się w sytuacji, gdy w pobliżu pojawi się ogień? 

Spokój i ewakuacja 

Podstawowym założeniem w przypadku pożaru jest zachowanie spokoju. Przede wszystkim należy trzymać emocje na wodzy i nie wzbudzać paniki. Pierwszą czynnością powinno być niezwłoczne zaalarmowanie wszystkich wokół o pożarze. Musimy również przystąpić do ewakuacji ze strefy zagrożenia. Bardzo ważnym krokiem jest również telefon na numer alarmowy straży pożarnej. W pierwszej kolejności należy podać adres, w którym doszło do jego wybuchu. Nie należy się również rozłączać bez takiej dyspozycji operatora. Jeżeli to tylko możliwe, w palącym się budynku warto odłączyć instalację elektryczną. Zabronione jest ponadto – bez wyraźnej przyczyny unikać otwierania okien i drzwi, gdyż dopływ tlenu może jedynie przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia. Dobrze jest także wiedzieć, jak odpowiednio zachowywać się w takich stresujących sytuacjach. W tym mogą pomóc nam specjaliści organizujący spotkania edukacyjne. Aby skorzystać ze szkolenia ppoż Warszawa, a także wiele innych dużych miast w naszym kraju oferuje zapisy na tego typu spotkania, dzięki czemu w wyznaczonym terminie uzyskamy wszelkie potrzebne informacje.

Zostaw komentarz

piętnaście − 8 =