Rejestracja czasu pracy – jak robić to skutecznie?

Ewidencja czasu pracy w urzędach, biurach i najróżniejszych przedsiębiorstwach należy do obowiązków narzucanych pracodawcom przez Kodeks Pracy. To od prawidłowo prowadzonego rejestru zależy często właściwe ustalanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom. Kontrola nad czasem pracy i obecnościami pracowników w znacznym stopniu ułatwia też obsługę petentów i klientów. Czy cały ten proces można jakoś usprawnić?

Czas pracy pod kontrolą – jak usprawnić ewidencję czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać szereg informacji. Muszą się w niej znaleźć godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, ilość godzin nadliczbowych, a także godzin przepracowanych w porze nocnej. W ewidencji umieszcza się również dane na temat przysługujących pracownikowi zwolnień ustawowych oraz dni wolnych od pracy i nieusprawiedliwionych nieobecności. Te wszystkie informacje zbierać mogą nowoczesne systemy ewidencji. Takie jak na przykład te, które zobaczyć można na stronie internetowej https://micromade.pl/. Specjalne aplikacje zbierają nie tylko dane o wejściach na teren zakładu pracy i wyjściach z niego. Przygotowują też konieczne raporty, do których można mieć dostęp przez zwykłą przeglądarkę internetową i w razie konieczności wyeksportować do plików tekstowych oraz wydrukować. Pozwalają skutecznie zarządzać grupą pracowników, a przy tym umożliwiają edycję stref dostępu dla poszczególnych osób oraz współpracują z innymi aplikacjami kadrowo- płacowymi. Dla pracodawcy to znaczna oszczędność czasu i zasobów.

Zostaw komentarz

19 + dwadzieścia =