Jak otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na działalność badawczo-rozwojową?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest zagrożenie środowiska naturalnego. Globalne ocieplenie, zanieczyszczenie powietrza, wód i gruntu, wyczerpywanie się zasobów surowców naturalnych, może wpłynąć na zachowanie równowagi w przyrodzie. Dlatego potrzebne są zintegrowane działania ukierunkowane na poszukiwanie nowych technologii produkcji – w jak największym stopniu uwzględniających zasady ekologii.

Zakres prac badawczych

Oprócz instytutów naukowych i środowisk akademickich, w każdym większym przedsiębiorstwie trwają prace nad doskonaleniem produkcji pod względem rodzaju stosowanych materiałów i oszczędzania energii. Poszukuje się nowych rozwiązań optymalizacji procesu produkcyjnego i konstruowania urządzeń nowej generacji. Potrzebne są specjalistyczne opinie i ekspertyzy, fachowe doradztwo lub zakup już gotowych patentów. Wszystko to wiąże się z ponoszeniem przez firmę dodatkowych kosztów.

Prace nad rozwojem dotychczasowych zastosowań

Posiadane zasoby sprzętu zmechanizowanego, w związku ze stale wzrastającymi wymogami dotyczącymi norm i parametrów technicznych, wymagają stałej modernizacji. Jest to warunkiem rozwoju firmy i jej pozycji w danej branży. Niekiedy niezbędny jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych w celu pełniejszego zautomatyzowania produkcji. Wzbogacanie parku maszynowego jest dla przedsiębiorstwa sporą inwestycją.

Potrzebne jest wsparcie finansowe

Działalność badawczo-rozwojowa wiąże się z koniecznością przeznaczania na ten cel funduszy z ogólnego budżetu firmy. Aby znacznie ograniczyć te koszty, dobrym rozwiązaniem jest odliczenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania. Pomocą w dokonywaniu takich rozliczeń służy https://go-big.com.pl/ulgi-podatkowe/ulga-na-dzialalnosc-br/. Zespół ekspertów od spraw fiskalnych dobierze dla firmy optymalne rozwiązania w zakresie ulg podatkowych B+R. Dzięki temu przedsiębiorca  otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na doskonalenie produkcji i rozwój swojej firmy.

Zostaw komentarz

16 − dwanaście =