Emigracja zarobkowa Ukraińców

Emigracja zarobkowa osób z Ukrainy do Polski ma głównie charakter ekonomiczny. Ludzie chcą zarabiać więcej w krótkim czasie, aby utrzymać rodzinę na Ukrainie. Wybór Polski oczywiście nie jest przypadkowy. Coraz więcej obcokrajowców pojawia się w polskich firmach, ponieważ znajdują tutaj wiele ofert pracy, które idealnie spełniają ich oczekiwania. Mogą oni wykonywać wiele zawodów, nie tylko prac fizycznych. Ukraińcy łatwo integrują się z Polakami, są postrzegani jako pracowici i rzetelni pracownicy, co ułatwia im znalezienie pracy i nie mają problemów z językiem polskim, który jest łatwy dla nich do nauczenia. Niemniej jednak dla zdecydowanej większości emigracja do naszego kraju ma charakter zarobkowy, powtarzalny i krótkotrwały. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić np. pracowników z Ukrainy, powinni pamiętać o zakończeniu wszystkich ważnych procedur. W przeciwnym razie mogą spowodować poważne problemy dla pracownika. Polskie firmy, aby pozyskać dobrego pracownika zza wschodniej granicy często korzystają z leasingu pracowników. Jest to inaczej wypożyczenie pracowników przez jednego pracodawcę innemu na określony czas lub do realizacji konkretnego zadania. Kluczową kwestią jest jednak w tej sytuacji złożenie wniosku o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca. Jeżeli pracodawca chce zatrudnić obcokrajowca, jest on zobowiązany złożyć wniosek o pozwolenie do właściwego terytorialnie wojewody. Umowa zawarta z cudzoziemcem musi być sporządzona na piśmie i przetłumaczona na język zrozumiały dla tej osoby, aby mógł bez problemu odczytać zapisy.

Zostaw komentarz

trzy × cztery =